вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! План на ВГУ-ДС относно: провеждане на агентурно-оперативни и технически мероприятия по контраразузнавателното обезпечаване дейността на ДТП "Кинтекс". 15.01.1985 г.

Специални благодарности на М. Д.

АКРДОПБГДСРСБНА - a.e. VI - 1 - 873, л. 85-94