вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Предложение на ВГУ-ДС относно скритата транзитна търговия, провеждана от поделения на Министерство на външната търговия. 09.07.1985 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБДСРСБНА - а. е. VI-1-873, л. 117-119