вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Информация от агент "Виктор" относно контакти на Фатик Шабан с Илия Павлов, 03.05.1991 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 187 и гръб, 197