вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Рапорт относно контрабанда на "Каптагон" от "Трансимпекс". 28.01.1986 г.

Специална благодарност на М.Д.
Архив на КРДОПБГДСРСБНА, а.е. VI-1-873, л. 112-113