вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Справка за контакти на Абу Нидал с български фирми, 28.06.1991 г.АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 200-201