вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Получен сигнал от КГБ за конфискувани в от Интерпол психотропни вещества - "Амфетамин". 15.05.1987 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБДСРСБНА - а.е. VI-1-873, л. 95-97