вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно получен сигнал за извършване на скрит транзит с "Каптагон" от ВТО "Трансимпекс". 11.02.1986 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБГДСРСБНА, а.е. VI-1-873, л. 114-116