вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Доклад по повод направените изводи и взетите мерки по публикуваните в турския вестник "Милиет" статии, касаещи скритата търговия. 02.06.1970 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБДСРСБНА - а. е. VI-1-873, л. 47-51