вторник, 5 март 2013 г.

Поверително! Относно скрит транзит с фармацевтични препарати между "Кинтекс", "Трансимпекс" и фирма "Тюркмен". 10.01.1986 г.

Специални благодарности на М. Д.

АКРДОПБГДСРСБНА - a.e. VI - 1 - 873, л. 121-122