вторник, 5 март 2013 г.

Строго секретно! Предложение на ВГУ-ДС относно пускане на дезинформиращи слухове сред контрабандистите по операция "Търгаши". 05.04.1971 г.

Специални благодарности на М. Д.
Архив на КРДОПБДСРСБНА - а. е. VI-1-873, л. 105-106