четвъртък, 7 април 2016 г.

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

WWW.DESEHISTORY.COM
Последно качени към - 13.10.2020
 1. Строго секретно! Информация за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч, 10.11.1084 г.
 2. Протокол за разпит на Меди Доганов, 10.11.1986 г.
 3. Строго секретно! Доклад относно направена проверка по допуснато извращение сред помашкото население във връзка с паспортизацията, 23.06.1953 г.
 4. Строго секретно! Относно: Демонстрация против паспортизацията на българо-мохамедани от с. Сърница, Пазарджишко, проведена на 09.06.1953 г. 
 5. Строго секретно! Ахмед Доган за ДС: "Проблемът на двузначната култура на българските турци, 07.12.1979 г.
 6. Строго секретно! Ахмед Доган: Средства и форми за противодействие на национализма по българските турци, 24.07.1980 г.
 7. Презентация "Комунистическият режим срещу мюсюлманските общности"
 8. Строго секретно! Доклад за резултатите от разглеждане състоянието на работата на VІ управление на ДС и дадените оценки и указания от ръководството на МВР, 26 декември 1974 г.
 9. Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.
 10. Строго секретно! Решаване на въпроса с ловното оръжие на лица с възстановени имена, иззето във връзка с майските събития, 14.12.1989 г.
 11. Анализ подготвен от Ахмед Доган по поръчка на Държавна сигурност, „Турският национализъм и верския фанатизъм”, 08.11.1979 г.
 12. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
 13. Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;
 14. Строго секретно! Справка за контакти на Абу Нидал с български фирми, 28.06.1991 г.
 15. Строго секретно! Рапорт относно затрудненията при товарене на специално имущество на ТП "Кинтекс", 03.12.1990 г.
 16. Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.