понеделник, 16 ноември 2015 г.

Справка относно отношението на състава на МВР към решението на Великото Народно събрание, 05.12.1990 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 939, л. 75-76)