четвъртък, 7 април 2016 г.


        Сайтът е проект, чиято цел е събиране на документи за управлението на Народна Република България в периода 9.IX.1944-1990. Публикуваните материали са без корекции спрямо съдържанието. При някои от тях е обработено качеството, за да бъдат по-четивни. За ваше улеснение всички документи са структурирани в отделни категории и подкатегории. В страницата ще намерите и снимки от този период, част от които предоставени ни от лични архиви.

   Опитваме се да обогатяваме постоянно съдържанието на страницата с разнообразни документи, набавени от различни източници.  Проектът е с некомерсиална цел и не е обвързан с нито една институция или политическа формация.