петък, 1 март 2013 г.

ПОДРАЗДЕЛ "ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ"

* ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ *
 1. Строго секретно! Доклад за резултатите от разглеждане състоянието на работата на VІ управление на ДС и дадените оценки и указания от ръководството на МВР, 26 декември 1974 г.
 2. Строго секретно! Справка на Шесто у-ние на ДС относно характерни особености на  оперативната обстановка сред младежта и основни насоки и задачи за преустройството на дейността на ДС, 18.04.1989 г.
 3. Строго секретно! Справка относно някои нови моменти в подривната дейност на противника срещу НРБ, 28.06.1977 г.
 4. Строго секретно! Справка за организираните остри враждебни прояви в някои от  страните на социалистическата общност в края на 1976 и началото на 1977 г., 12.04.1977 г.
 5. Строго секретно! Справка относно постигнатите успехи, слабости и недостатъци в  борбата срещу идеологическата диверсия за противника за периода 1974-1975 г., 04.10.1975 г.
 6. Строго секретно! Справка относно използването на печатни издания от противника за  идеологическо проникване и диверсия срещу НРБ, 06.05.1975 г.
 7. Строго секретно! Справка относно оперативната обстановка по някои от линиите на  VІ управление на ДС и борбата срещу идеологическата диверсия на противника, 05.04.1975 г.
 8. Строго секретно! Справка относно обобщени данни за работата на  VІ управление на ДС през 1974 г., 20.03.1975 г.
 9. Строго секретно! Обобщена справка относно основните задачи и въпроси, решавани в центъра и окръжните  управления от VІ управление на ДС през 1974 г., 17.01.1975 г.
 10. Строго секретно! Информация относно състоянието на борбата на органите на ДС против  идеологическата диверсия на противника за създаване на подполие и легална опозиция  в страната – окръга (на Окръжно управление на МВР – Стара Загора), 19.09.1979 г.
 11. Строго секретно! Коментари по повод отказа на повечето социалистически страни да участват в  Олимпиадата в Лос Анджелис, 29.05.1984 г.
 12. Строго секретно от особена важност! Докладна записка от началника на ІІІ у-ние ДС ген. Георги Кръстев  до зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов относно: „Изпълнението на набелязаните в управлението  мероприятия за усилване на разузнавателната и контраразузнавателната работа”, 20.10.1960 г.
 13. Строго секретно от особена важност! Докладна записка от началника на ІІІ у-ние  ДС ген.-майор Георги Кръстев до зам.-министъра на вътрешните работи ген.-лейт. Мирчо Спасов относно: „Изпълнението на набелязаните в управлението мероприятия за усилване на разузнавателната  и контраразузнавателната работа”, 20.10.1960 г.
 14. Строго секретно! Изказване на ген.-полк. Григор Шопов на отчетно-изборно събрание на 12 ППО, 04.02.1977 г.
 15. Строго секретно! Бележки за някои нови моменти в идеологическата подривна  дейност на противника срещу НРБ след Хелзинки, 11.03.1977 г.
 16. Секретно! Справка относно противообществени прояви с политически, криминален и друг  характер сред младежта в НРБ, 14.12.1976 г.
 17. Строго секретно! Справка относно подривната дейност на специализантите от САЩ пребивавали  в НРБ през периода 1 януари 1974 до 30 май 1976 г. по линия на научния и културния обмен, 10.06.1976 г.