петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Обобщена справка относно основните задачи и въпроси, решавани в центъра и окръжните управления от VІ управление на ДС през 1974 г., 17.01.1975 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 23, л. 32-49)