петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Информация относно състоянието на борбата на органите на ДС против идеологическата диверсия на противника за създаване на подполие и легална опозиция в страната – окръга (на Окръжно управление на МВР – Стара Загора), 19.09.1979 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 68, л. 172-192)