петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка на Шесто у-ние на ДС относно характерни особености на оперативната обстановка сред младежта и основни насоки и задачи за преустройството на дейността на ДС, 18.04.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 901, л. 2-14)