петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Бележки за някои нови моменти в идеологическата подривна дейност на противника срещу НРБ след Хелзинки, 11.03.1977 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 58, л. 15-25)