петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Справка относно оперативната обстановка по някои от линиите на VІ управление на ДС и борбата срещу идеологическата диверсия на противника, 05.04.1975 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 33, л. 1-31)