петък, 1 март 2013 г.

Строго секретно! Коментари по повод отказа на повечето социалистически страни да участват в Олимпиадата в Лос Анджелис, 29.05.1984 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 224. л. 6-9)