четвъртък, 7 април 2016 г.


        Сайтът е проект, чиято цел е събиране на документи за управлението на Народна Република България в периода 9.IX.1944-1990. Публикуваните материали са без корекции спрямо съдържанието. При някои от тях е обработено качеството, за да бъдат по-четивни. За ваше улеснение всички документи са структурирани в отделни категории и подкатегории. В страницата ще намерите и снимки от този период, част от които предоставени ни от лични архиви.

   Опитваме се да обогатяваме постоянно съдържанието на страницата с разнообразни документи, набавени от различни източници.  Проектът е с некомерсиална цел и не е обвързан с нито една институция или политическа формация. 

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

WWW.DESEHISTORY.COM
Последно качени към - 13.10.2020
 1. Строго секретно! Информация за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч, 10.11.1084 г.
 2. Протокол за разпит на Меди Доганов, 10.11.1986 г.
 3. Строго секретно! Доклад относно направена проверка по допуснато извращение сред помашкото население във връзка с паспортизацията, 23.06.1953 г.
 4. Строго секретно! Относно: Демонстрация против паспортизацията на българо-мохамедани от с. Сърница, Пазарджишко, проведена на 09.06.1953 г. 
 5. Строго секретно! Ахмед Доган за ДС: "Проблемът на двузначната култура на българските турци, 07.12.1979 г.
 6. Строго секретно! Ахмед Доган: Средства и форми за противодействие на национализма по българските турци, 24.07.1980 г.
 7. Презентация "Комунистическият режим срещу мюсюлманските общности"
 8. Строго секретно! Доклад за резултатите от разглеждане състоянието на работата на VІ управление на ДС и дадените оценки и указания от ръководството на МВР, 26 декември 1974 г.
 9. Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.
 10. Строго секретно! Решаване на въпроса с ловното оръжие на лица с възстановени имена, иззето във връзка с майските събития, 14.12.1989 г.
 11. Анализ подготвен от Ахмед Доган по поръчка на Държавна сигурност, „Турският национализъм и верския фанатизъм”, 08.11.1979 г.
 12. Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.
 13. Протокол "А" № 118 на ПБ на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г. с взети решения във връзка с изселването на турското население от НРБ;
 14. Строго секретно! Справка за контакти на Абу Нидал с български фирми, 28.06.1991 г.
 15. Строго секретно! Рапорт относно затрудненията при товарене на специално имущество на ТП "Кинтекс", 03.12.1990 г.
 16. Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.

понеделник, 16 ноември 2015 г.

сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Информация за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч, 10.11.1984 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 43-51)

Протокол за разпит на Меди Доганов, 10.11.1986 г.

Показанията на Ахмед Доган пред Следствието.

Прочетете разпита му внимателно, в него ще видите поведението на „идеолога“ на Майските събития, поведение на един истински Лидер на нелегалната борба срещу Възродителния процес.. Четете, споделяйте и препредавайте думите на „лидера“ на нелегалното движение!

„Искам да изразя още веднъж своето отношение към дейността за която се признавам за виновен. Както и друг път съм сочил, когато започнаха мероприятията по Възродителния процес, аз не можах да се преборя с емоциите си, макар да бях убеден в правилността и необходимостта на това мероприятие.

До голяма степен за формиране на неправилни схващания от мен допринесоха информациите на различни западни радиостанции, които разпространяваха слухове на които се поддадох.

В заключение искам да изкажа и съжаление за това, че съм се захванал с една дейност която противоречи на моите основни разбирания за нашето общество. Това което ме доведе до тук е недооценката на събитията от моя страна, неправилните схващания за необходимостта и правилността на провеждането на мероприятията по Възродителния процес.“

16:00 ч. на 10.11.1986 г. ГСУ-МВР София