понеделник, 16 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ПОГРОМЪТ СРЕЩУ ОФИЦЕРИТЕ"

ПОДРАЗДЕЛ "ПОГРОМЪТ СРЕЩУ ОФИЦЕРИТЕ"
  1. Строго секретно! Доклад за агентурно-оперативната работа в цялата страна по линия на „Царски офицери” през отчетната 1956 г., 8 януари 1957 г.
  2. Доклад относно евентуалното помилване в бъдеще на осъдени офицери от процеса  срещу „Военния съюз”, София, 25 октомври 1947 г.
  3. Заповед за задържането на военни чинове и предаването им в Народната милиция, заповедта е подписана от ген. Крум Лекарски и началника на РО-2 Александър Починков, 16.10.1944 г.
  4. Информация на столичното комендантство на Народната милиция за станали "произшествия" между 22-23.10.1944 г.
  5. Строго поверително! Отчетен доклад за извършената работа от VІІІ група, отделение „А” по сектора  „БИВШИ ХОРА” за времето от 01.01.1948 г. до 31.12.1948 г., 23.12.1948 г.
  6. Доклад за извършената работа от група 8-ма, отделение „А” от основаването й  до 15.08.1946 г. до началника на отделение „А” в Държавна сигурност. 17.08.1946 г.
  7. Решение № 104 от 18 април 1947 г. с материали за назначаване помощник - командири във войската