понеделник, 16 април 2012 г.

Доклад относно евентуалното помилване в бъдеще на осъдени офицери от процеса срещу „Военния съюз”, София, 25 октомври 1947 г.

Доклад относно евентуалното помилване в бъдеще на осъдени офицери от процеса 
срещу „Военния съюз”, София, 25 октомври 1947 г.

Докладва се за група офицери, които са осъдени по делото срещу Военния съюз, 
като се излиза с предложение те да бъдат изцяло или частично помилвани.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 7, л. 45-48)