понеделник, 16 април 2012 г.

Доклад за извършената работа от група 8-ма, отделение „А” от основаването й до 15.08.1946 г. до началника на отделение „А” в Държавна сигурност. 17.08.1946 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 39, л. 73-75)