понеделник, 16 април 2012 г.

Строго поверително! Отчетен доклад за извършената работа от VІІІ група, отделение „А” по сектора „БИВШИ ХОРА” за времето от 01.01.1948 г. до 31.12.1948 г., 23.12.1948 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 331, л. 62-74)