понеделник, 16 април 2012 г.

Доклад до Министъра на вътрешните работи. Отнася се за разкрита военна конспирация в Бургаска област и връзката й с опозиционните партии и констатирано грубо извращение на партийната линия във връзка с предприетото настъпление срещу реакционните елементи в армията, държавния апарат и в обществено-политическите организации в Бургас и Сливен. 04.08.1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.295, л.1-4)