понеделник, 16 април 2012 г.

Планове за работата на осма група отделение "А" по военна линия. 31.01.1946г., 01.04.1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.53, л.1 и 7)