понеделник, 16 април 2012 г.

ДС-Бургас. Доклад относно разкрита военна конспирация в гр. Сливен и хода на следствието. 04.07.1946г.