понеделник, 16 април 2012 г.

Радиограма от главния директор на ДДС до началниците на отдели и др. Документът разпорежда служителите от Държавна сигурност, които получават повиквателни покани и заповеди за войската да не се явяват, а самите повиквателни да се изпращат на началник отделение "Кадри". Недатиран документ


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.522, л.94)