понеделник, 16 април 2012 г.

Информация на столичното комендантство на Народната милиция за станали "произшествия" между 22-23.10.1944 г.

Документите който ще публикуваме са от личния архив на полк. Георги Христов Комсиев и ни бяха предоставени (сканирани копия) от настоящият им собственик. За съжалени след 1990 г. колекцията е била изнесена от архива в който се е намирала и в последствие е била продадена. Екипа на ДеСе Хистори ще предаде копия от всички документи които ни бяха предоставени на Държавна агенция архиви.

Георги Христов Комсиев, роден на 5 ноември 1905 г. в Пазарджик. Правнук на Гърди и Ивана Комсиеви. Офицерски звания: подпоручик 3.10.1927 г., поручик 31.10.1930 г., капитан 1.01.1936 г., майор 6.05 .1943 г., подполковник 1945 г., полковник 17.09.1946 г. Военна служба: 9-и пехотен Пловдивски полк 1928 г., 1-ви пехотен Софийски полк 1935 г., 8-и пехотен Приморски полк 1938 г., щаба на 3-а армия 1940 г., Щаба на войската 1940 г., преподавател във Военната академия в София 1942 г., началник-секция в Щаба на войската 1943 г., офицер за свръзка с чуждите командвания 1944 г. На 9.9.1944 по искане н генералите Петър Илиев и Благой Иванов е назначен за военен комендант на столицата, какъвто остава до 20.09.1945 г. След това е назначен за началник организационно отделение в Щаба на войската. През 1947 г. е председател на Народния съд срещу проф. Александър Цанков. На 10.10.1948 г. е уволнен и изпратен в ТВО. Реабилитиран с указ 12 на Президиума на Народното събрание. Починал през 1980 г. в София.