понеделник, 16 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад за агентурно-оперативната работа в цялата страна по линия на „Царски офицери” през отчетната 1956 г., 8 януари 1957 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1333, л. 1-25)