понеделник, 16 април 2012 г.

Доклади и планове на групи от отделение „А“ при ДС за работата през месеците февруари и март 1946г. м. февруари-м. април 1946г. №2(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.13, оп.1, а.е.39, л. 60-63)