събота, 5 май 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "КДС 1963-1968г."

* Документи свързани със структурата и дейността на Комитета за Държавна сигурност съществувал от 1963 г. до 1968 г. *