събота, 5 май 2012 г.

Заповед №І-507 на министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета за ДС при МВР от 26 юли 1965 г. относно „Обявяване на решение на Политбюро на ЦК на БКП от 6 юли 1965 г. и укази на Президиума на Народното събрание от 22 юли 1965 г.”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 145, л. 444-446)