събота, 5 май 2012 г.

Секретна заповед №І-5600 на председателя на Комитета за държавна сигурност от 6 декември 1968г. относно „Подбор и подготовка на служители за школите на КГБ – СССР”


(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2А, а.е. 23, л. 40-42)