събота, 5 май 2012 г.

Секретно от особена важност! "Положение за взаимодействието между органите на МНО и КДС по въпросите на разузнавателната и контраразузнавателната работа" от 19.05.1966 г., подписано от министъра на отбраната и от председателя на Комитета за държавна сигурност


(АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2А, а.е. 21, л. 19-23)