понеделник, 7 май 2012 г.

Строго секретно! Писмо изх. № 2790А от Ю. Андропов председател на КГБ-СССР до А. Солаков М-р на МВР на НРБ. Относно: Изразяване на благодарност за изпратени ценни документи отнасящи се до Турция и Италия. - 05.11.1969г.