събота, 21 април 2012 г.

КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННИ ОСТАТЪЦИ И БИВШИ ХОРА

* КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННИ ОСТАТЪЦИ И БИВШИ ХОРА *
 1. Кратък отчет на отделение „А” за времето от 9 септември 1945 до 9 септември 1946 г., 1946 г.
 2. Строго секретно! Справка относно: „Мнението на ръководството на ІІІ управление ДС за  работата по някои линии в управлението”, 19.10.1959 г.
 3. Строго секретно! План на агентурно-оперативни мероприятия по линия на отдел І  за подобрение работата, съгласно указанията и констатациите на колегиума на МВР,  относно работата на ІІІ управление ДС, 28.03.1958 г.
 4. Строго секретно! Доклад за проявите на контрареволюционерите и кулашки елементи в  селското стопанство и състоянието на агентурно-оперативната работа на органите на ДС, 17.03.1958 г.
 5. Строго секретно! Докладна записка относно състоянието на работа сред затворниците-контрареволюционери, 26.05.1961 г.
 6. Строго поверителен отчетен доклад за извършената работа от VІІІ група, отделение „А” по сектора „БИВШИ ХОРА” за времето от 01.01.1948 г. до 31.12.1948 г., 23.12.1948 г.
 7. Писмо до Секретариата на ЦК на БКП относно  въпроса за отнемане депутатския мандат на Трайчо Костов. 20.06.1949 г.
 8. Строго секретна информация относно коментари и други прояви във връзка с Постановление № 53 на Министерски съвет, 17.09.1985 г.
 9. Решение № 44 на ПБ на ЦК на БРП/к от 09.08.1946 г. по провинението на Нецо Гарвански, секретар на ОФ комитет и член на РП/к в гр. Червен Бряг.
 10. Изложение от областния началник на народната милиция – гр. Стара Загора до директора на Народната милиция. Документът се отнася до работата на милицията по Закона за конфискация на придобитите по незаконен начин и чрез спекула имоти. 14.12.1946 г.
 11. Открит лист № 3767 за пътуване в "Граничната зона" на НРБ (за посещение на Хасковски окръг)