събота, 21 април 2012 г.

Решение № 44 на ПБ на ЦК на БРП/к от 09.08.1946г. по провинението на Нецо Гарвански, секретар на ОФ комитет и член на РП/к в гр. Червен Бряг


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 6, а.е. 129, л. 1)