събота, 21 април 2012 г.

Кратък отчет на отделение „А” за времето от 9 септември 1945 до 9 септември 1946 г., 1946 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, Ф. 13, оп. 1, а.е. 32, л. 1-8)