събота, 21 април 2012 г.

Строго секретно! Докладна записка относно състоянието на работа сред затворниците-контрареволюционери, 26.05.1961 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1965, л. 4-6)