неделя, 22 април 2012 г.

Решение „Б” №9 на Секретариата на ЦК на БКП от 18 ноември 1967г. за създаване на управление VІ „за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционните, националистически и други противодържавни прояви в страната”. Документът съдържа и секретно предложение от председателя на Комитета за Държавна сигурност относно „Назначаването на началник на новосъздаденото VІ управление при КДС”


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 368, л. 1-5)