събота, 21 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно: „Мнението на ръководството на ІІІ управление ДС за работата по някои линии в управлението”, 19.10.1959 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1772, л. 1-7)