събота, 21 април 2012 г.

Открит лист №3767 за пътуване в "Граничната зона" на НРБ (за посещение на Хасковски окръг)