събота, 21 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад за проявите на контрареволюционерите и кулашки елементи в селското стопанство и състоянието на агентурно-оперативната работа на органите на ДС, 17.03.1958 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1698, л. 1-15)