събота, 21 април 2012 г.

Строго секретно! План на агентурно-оперативни мероприятия по линия на отдел І за подобрение работата, съгласно указанията и констатациите на колегиума на МВР, относно работата на ІІІ управление ДС, 28.03.1958 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1654, л. 1-6)