сряда, 18 април 2012 г.

ПОДРАЗДЕЛ - "ДС СРЕЩУ РЕЛИГИЯТА"

РАЗДЕЛ "ТЕРОР", ПОДРАЗДЕЛ "ДС СРЕЩУ РЕЛИГИЯТА"
  1. Секретно! Отчет относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 06.01.1982 г.
  2. Строго секретно! Доклад относно работата на отдел ІІІ, управление VІ ДС през 1973 г.  по линия на национализмът и духовенството, 30.12.1973 г.
  3. Секретен отчет относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 06.01.1982 г.
  4. Строго секретен план на отдел 03 към Управление VІ относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 26.11.1980 г.
  5. Строго секретен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа сред духовенството и сектите, 15.03.1958 г.
  6. Строго секретно агентурно донесение от агент „Иванчо” по линия на духовенството към отдел ІІІ на ІІІ управление ДС, 25.01.1958 г.
  7. Строго секретна информация по линия на духовенството на Окръжно управление ДС (препис), отдел ІІІ, 08.05.1957 г.
  8. Строго поверителна справка относно „Посещение в православните църкви в София по случай християнския празник Великден”, 23.04.1955 г.
  9. Строго поверителна справка за посещенията на църквите на 14.04.1955 г., 15.04.1955 г.
  10. Строго поверителна справка относно: „Подготовката на православните църкви в София за християнския празник Великден и агентурните мероприятия за наблюдение на обектите, 14.04.1955 г.