сряда, 18 април 2012 г.

Строго секретно агентурно донесение от агент „Иванчо” по линия на духовенството към отдел ІІІ на ІІІ управление ДС, 25.01.1958г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 567, л. 68)