сряда, 18 април 2012 г.

Секретно! Отчет относно агентурно-оперативната работа по линия на духовенството през 1981 г., 06.01.1982 г.









(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 139, л. 41-49)