сряда, 18 април 2012 г.

Строго поверителна справка относно: „Подготовката на православните църкви в София за християнския празник Великден и агентурните мероприятия за наблюдение на обектите, 14.04.1955г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 567, л. 48-49)